Dziennik nr 16 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 stycznia 2006 r.

Nr 16

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
409

nr 1/06 z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu "Kompleks leśny Śmigiel - Święciechowa"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
410

nr XXIV/168/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w obrębie wsi Budzyń rejon ulicy Leśnej gmina Budzyń

 
411

nr XXIV/169/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w obrębie wsi Budzyń rejon ulicy Rogozińskiej gmina Budzyń

 
412

nr XXIV/170/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w obrębie wsi Wyszynki gmina Budzyń

 
413

nr XXXIII/270/2005 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych spółdzielniom mieszkaniowym, będących w ich użytkowaniu wieczystym

 
414

nr XXXIII/271/2005 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu na cele mieszkaniowe

 
415

nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
416

nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
417

nr XXXIV/189/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

 
418

nr XXXIII/304/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/286/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
419

nr XXVIII/180/2005 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy Kamieniec na 2006 rok

 
420

nr XXXIV/342/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli

 
421

nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wyrzysk

 
422

nr XXXI/256/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbąszyń na rok 2006

 
423

nr XXXI/257/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbąszyń

 
424

nr XXXI/258/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
425

nr XXXI/259/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
426

nr XXXI/260/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Przyprostynia

 
427

nr XXXVI/298/05 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zasad używania herbu Gminy Złotów

 
428

nr XXXVI/299/05 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotów"

 
429

nr XXXII/240/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwilcz

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
430

nr XXXVII/325/05 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pilskiego

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
431

nr SO-0951/206/19/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Czerniejewo

 
432

nr SO-9/3/D/2006/Ln z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta i Gminy Jutrosin w 2006 roku

 
433

nr SO-9/3/P/2006/Ln z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Jutrosin

 
434

nr SO-0951/3/19/2006 z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kleszczewo

 
435

nr SO-0951/13/19/2006 z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kleszczewo

 
436

nr SO-9/2/P/2006/Ln z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Pakosław

 
437

nr SO-9/2/D/2006/Ln z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pakosław

 
438

nr SO-0951/4/19/2006 z dnia 6 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kłecko

 
439

nr SO-0951/5/19/2006 z dnia 6 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kłecko

 
440

nr 3/SO-7/P/2006/Ko z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Brudzew

 
441

nr 2/SO-7/P/2006/Ko z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kleczew

 
442

nr 1/SO-7/D/2006/Ko z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kleczew

 
443

nr 1/SO-5/P/2006/Ko z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Tuliszków

 
444

nr 4/SO-8/P/2006/Ko z dnia 10 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Słupcy

 
445

nr SO-0951/9/15/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Poznania

 
446

nr SO-0951/8/15/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Poznań

 
447

nr SO-0951/12/15/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Wielkopolskiego

 
448

nr SO-0951/68/18/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kaźmierz

 
449

nr SO-0951/67/18/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kaźmierz

 
450

nr SO-0951/18/18/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Obrzycko

 
451

nr SO-0951/19/18/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Obrzycko

 
452

nr SO-0951/25/17/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Września

 
453

nr SO-0951/26/17/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Września

 
454

nr SO-0951/22/18/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Skoki

 
455

nr SO-0951/23/18/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Skoki

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 30.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 13:42