Dziennik nr 161 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 października 2003 r.

Nr 161

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3019

nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków

 
3020

nr VIII/41/2003 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Sośnie

 
3021

nr VI/38/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 5 września 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew

 
3022

nr 62/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 września 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Opatówek

 
3023

nr XIII/66/2003 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Luboń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 
3024

nr XIII/87/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki

 
3025

nr IX/90/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 września 2003 roku w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych

 
3026

nr IX/96/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 września 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w gminie Stęszew

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3027

nr IX/41/2003 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2003 roku zmieniająca uchwałę nr XVII/125/2000 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Chodzieski

 


DECYZJA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3028

decyzja nr OPO-820/674-A/2/2003/IV/RO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 października 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustalona przez Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:11