Dziennik nr 163 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 października 2003 r.

Nr 163

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3044

nr XI/55/03 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 
3045

nr XIV/111/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 471/5 - zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las

 
3046

nr XIV/112/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chludowie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 101/3 i części działki o numerze ewidencyjnym 101/4 (rejon ul. Cmentarnej)

 
3047

nr XIV/113/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, rejon ul. Kochanowskiego w gminie Suchy Las

 
3048

nr XIV/114/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych 561/13, 561/14 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 562/4, 599, 600

 
3049

nr XIV/115/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, rejon ul. Azaliowej

 
3050

nr XIV/116/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Golęczewo na terenie działek o numerach ewidencyjnych 435/4, 435/8, 435/9, 435/10, 436/2

 
3051

nr XIV/117/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką numer ewidencyjny 276/13 i ulicą Łagiewnicką

 
3052

nr XIII/66/03 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak w miejscowości Lubotyń - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych

 
3053

nr XIII/67/03 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Budownictwa Mieszkaniowego przy ulicy Zielonej w Babiaku

 
3054

nr XIII/68/03 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Budownictwa Mieszkaniowego w Stefanowie (sołectwo Żurawiniec) gmina Babiak

 
3055

nr XIII/69/03 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Parkingu przy ulicy Poznańskiej w Babiaku

 
3056

nr XIII/70/03 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku

 
3057

nr IX/55/03 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 września 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej

 
3058

nr VIII/43/03 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 26 września 2003 roku w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz w celu wykonania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
3059

z dnia 3 października 2003 roku w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Pile

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3060

nr WCC/900B/3602/U/OPO/2003/MP z dnia 7 października 2003 roku w sprawie cofnięcia z urzędu koncesji przedsiębiorstwu energetycznemu "MAKRAN" sp. z o.o. w Poznaniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:05