Dziennik nr 164 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 października 2003 r.

Nr 164

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3061

nr 192/03 z dnia 13 października 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czajkowie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3062

nr VII/56/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003

 
3063

nr IX/89/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
3064

nr XI/59/2003 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęka Opatowska dla obszaru części wsi Piaski

 
3065

nr VII/77/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany w uchwale nr V/63/2003 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 kwietnia 2003 r. dotyczącej zasad i trybu udzielania ulg przez gminę Lubasz i gminne jednostki organizacyjne w spłaceniu wierzytelności do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

 
3066

nr VIII/66/2003 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

 
3067

nr VIII/70/2003 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Grabów nad Prosną do kategorii dróg gminnych

 
3068

nr XI/72/2003 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownie Wiatrowe Krzywosądów - Szkudła" dla terenu położonego we wsiach Krzywosądów i Szkudła

 
3069

IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Kobylin

 
3070

nr XII/52/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajanka

 
3071

nr XII/60/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 września 2003 r. w sprawie określenia statusu prawnego dróg gminnych

 
3072

nr XII/72/03 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2003 r. o zmianie uchwały nr XLIV/12/98 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Wyrzysk

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:03