Dziennik nr 164 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 29 września 2008 r.

Nr 164

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2779

nr XVI/145/2008 Rady Gminy Łubowo z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 198 we wsi Wierzyce

 
2780

nr XVII/175/2008 Rady Gminy Łubowo z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania oraz pierwszeństwa w nabywaniu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łubowo

 
2781

nr XVII/185/2008 Rady Gminy Łubowo z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubowo na lata 2008-2013

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2782

nr XXIII/167/08 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie miasta Śrem kategorii dróg powiatowych

 


SPRAWOZDANIE

 
2783

sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania budżetu gminy Sieraków za 2007 rok

 


DECYZJA

 


PREZESA URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2784

nr OPO-4210-36(10)/2008/2904/VI/AS z dnia 5 września 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Pana Bogusława Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. "Tempeks" Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe z siedzibą w Poznaniu

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:16