Dziennik nr 165 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 października 2003 r.

Nr 165

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3073

nr 53/03 z dnia 13 października 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3074

nr VI/91/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murowanej Gośliny w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 74/1 do 74/29, 74/32 i 84/5 do 84/8 położonych w Głębocku

 
3075

nr VI/95/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murowanej Gośliny w obszarze wsi Głębocko dla działek o numerach ewidencyjnych 108/3, 108/4, 108/9, 110/2 i 110/3

 
3076

nr X/115/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile

 
3077

nr XII/91/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowej we wsi Daszewice, obejmującego obszar działki o nr ewid. 363/4

 
3078

nr XII/92/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Daszewice, obejmującego obszar działki o nr ewid. 522

 
3079

nr XII/94/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Nowinki, obejmującego obszar działki o nr ewid. 277/1

 
3080

nr XIII/98/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, gmina Mosina

 
3081

nr XIII/99/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Radzewice, obejmującego obszar działek o nr ewid. 120/3, 120/5, 120/6, 120/7

 
3082

nr XIII/100/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego we wsi Radzewice, rejon ulicy Długiej

 
3083

nr XII/175/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie, gm. Kórnik - działki nr 391/1, 391/2

 
3084

nr XIII/192/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, obręb Prusinowo

 
3085

nr XIII/193/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Kórniku, rejon ul. Woźniaka (dz. nr ewid. 3 i 36 oraz 5, 6, 7, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2)

 
3086

nr XI/94/03 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Jankowie, dz. nr ewid. 62

 
3087

nr 60/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo - w rejonie ulicy Konopnickiej działki nr : 930/7, 930/8, 930/10

 
3088

nr VIII/40/03 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko na gruntach wsi Obrowo

 
3089

nr 96/XIV/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Mielno

 
3090

nr XII/76/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Szczuczyn

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3091

nr WCC/191A/1376/W/OPO/2003/AJ z dnia 10 października 2003 r. w sprawie cofnięcia na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego Wavin Metalplast - Buk sp. z o.o. z siedzibą w Buku koncesji na wytwarzanie ciepła

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:00