Dziennik nr 165 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 29 września 2008 r.

Nr 165

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2785

nr XVIII/92/08 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata

 
2786

nr XV/104/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"

 
2787

nr XV/106/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków

 
2788

nr XV/107/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Wiejskiego Placu Rekreacyjnego w Skalmierzycach

 
2789

nr XXIII/142/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2008 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Chomęcice, Komorniki, Plewiska i Wiry

 
2790

nr XX/92/2008 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kraszewice

 

 

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2791

obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim

 


SPRAWOZDANIA

 
2792

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Rakoniewice za 2007 rok

 
2793

zarządzenie nr 27/Fn/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wronki za 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:13