Dziennik nr 166 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 października 2003 r.

Nr 166

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3092

nr IV/41/03 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec na terenie wsi Rgielsko

 
3093

nr VI/60/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryczywół, na obszarze wsi Ryczywół - działki o numerach ewidencyjnych 405/1 i 433/1

 
3094

nr VI/62/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentu terenu działalności usługowej i produkcji spożywczej w Ryczywole; część działki o nr ew. 455/2

 
3095

nr VII/65/03 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaliska, gmina Wągrowiec

 
3096

nr XIII/185/2003 Rady Gminy w Kórniku z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
3097

nr VII/70/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej w Ćmachowie wraz ze zmianą w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki

 
3098

nr VIII/63/03 Rady Gminy w Łubowie z dnia 3 września w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w obrębie Pierzyska - Baranowo- działka nr ewid. 287

 
3099

nr VIII/64/03 Rady Gminy w Łubowie z dnia 3 września w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Imielinie dz. nr ewid. : 197 i 209

 
3100

nr XI/54/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi Psary - Dąbrowa do kategorii dróg gminnych

 
3101

nr XII/75/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych

 
3102

nr XII/96/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 września 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Trzcianka niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom

 
3103

nr XII/68/2003 Rady Gminy w Orchowie z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi: Skubarczewo - Kinno do kategorii dróg gminnych

 
3104

nr XII/86/2003 Rady Gminy w Drawsku z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia statusu prawnego dróg gminnych

 
3105

nr XII/87/2003 Rady Gminy w Drawsku z dnia 24 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/84/2003 z dnia 3.09.2003 r. w sprawie opłaty targowej

 
3106

nr XII/88/2003 Rady Gminy w Drawsku z dnia 24 września 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drawsko zatwierdzonego uchwałą nr V/27/2003 z dnia 23 stycznia 2003 r. oraz zmienionego uchwałą nr IX/59/2003 z dnia 26 maja 2003 r.

 
3107

nr XV/88/03 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów

 
3108

nr X/49/2003 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Połajewo

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3109

nr XI/90/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i parkowanie pojazdów

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
3110

nr SO-9/21-D/Ka/03 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2003 rok gminy Jaraczewo

 
3111

nr SO-9/22-P/Ka/03 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Jaraczewo

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:57