Dziennik nr 168 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 listopada 2006 r.

Nr 168

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3893

nr XXXI/225/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczkowo-wieś Borzykowo

 
3894

nr XXXI/226/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczkowo-wieś Kołaczkowo

 
3895

nr XXXV/200/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobrzyca

 
3896

nr XXXV/203/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w gminie Dobrzyca

 
3897

nr XLVI/300/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3898

nr XXX/160/2006 Rady Gminy Lisków z dnia 22 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 
3899

nr XXXIV/306/2006 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 września 2006 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Ostrów Wielkopolski

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3900

nr XXX/194/2006 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu

 
3901

nr XXX/195/2006 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3902

z dnia 25 września 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzielił dotację w 2006 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 03.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:15