Dziennik nr 169 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 października 2003 r.

Nr 169

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3149

nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieleń

 
3150

nr VIII/50/03 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin - ul. Margonińska i ul. Polna

 
3151

nr VIII/51/03 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin i gminy Szamocin na obszarze wsi Szamoty

 
3152

nr IX/65/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy, w części dotyczącej wsi Garby (działki ewidencyjne nr 11/2 i część 11/3) i Miąskowo (działka ewidencyjna nr 133/2) - teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego

 
3153

nr XI/134/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Poznańskiej, ul. Motylewskiej, ul. Przemysłowej

 
3154

nr XI/135/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły i osiedla Podlasie - Podlasie II (wschodnie), w rejonie ul. Chełmońskiego

 
3155

nr IX/71/2003 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 5 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyż Wielkopolski na obszarze wsi Kuźnica Żelichowska

 
3156

nr IX/110/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Kochanowskiego

 
3157

nr XVI/124/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 września 2003 roku w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

 
3158

nr XVI/125/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zasad korzystania z miejskich placów gier i zabaw

 
3159

nr XVI/126/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich

 
3160

nr XVI/127/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 września 2003 roku zmieniająca uchwałę nr VII/47/03 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Oborniki

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:49