Dziennik nr 170 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 października 2003 r.

Nr 170

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3161

nr 196/03 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych Wójta Gminy Słupca

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3162

nr XI/156/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej - dz. nr 11/3 i 11/5 w Dachowej, gmina Kórnik

 
3163

nr XI/159/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec - działka nr ewid. 350/10

 
3164

nr XIII/103/03 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej na działce nr 195/1 w Łukowie - gmina Oborniki

 
3165

nr VII/66/03 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec obejmującej działki nr 1/1, 48, 49 położone we wsi Ochodza

 
3166

nr VII/45/2003 Rady Gminy Perzów z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Perzów w części obejmującej wsie: Perzów, Trębaczów, Domasłów, Turkowy, Miechów, Słupia pod Bralinem, Koza Wielka

 
3167

nr VIII/71/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 września 2003 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bukowcu Górnym

 
3168

nr VII/90/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 10 września 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

 
3169

nr X/54/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Ostrowie - część A, gmina Powidz

 
3170

nr X/55/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Ostrowie - część B, gmina Powidz

 
3171

nr X/56/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Powidzu, gmina Powidz

 
3172

nr X/57/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Powidzu

 
3173

nr X/58/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Powidzu

 
3174

nr X/59/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Powidzu

 
3175

nr X/60/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Powidzu

 
3176

nr X/61/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Powidzu, gmina Powidz

 
3177

nr X/64/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Ostrowie, gmina Powidz

 
3178

nr X/65/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo, gmina Powidz

 
3179

nr X/66/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Ostrowie, gmina Powidz

 
3180

nr X/67/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Smolnikach Powidzkich

 
3181

nr X/68/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Wylatkowie, gmina Powidz

 
3182

nr X/69/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Wylatkowie, gmina Powidz

 
3183

nr X/70/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Wylatkowie, gmina Powidz

 
3184

nr X/71/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Wylatkowie, gmina Powidz

 
3185

nr X/72/2003 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Anastazewie, gmina Powidz

 
3186

nr XV/79/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 
3187

nr XV/84/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 września 2003 roku w sprawie pozbawienia drogi - ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Buk kategorii drogi gminnej

 
3188

nr XV/85/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg - ulic usytuowanych na terenie miasta Buk do kategorii dróg gminnych

 
3189

nr XV/86/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 września 2003 roku w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 31.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:47