Dziennik nr 174 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 listopada 2003 r.

Nr 174

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3235

nr 54/03 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3236

nr 204/03 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3237

nr IX/39/03 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 lipca 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
3238

nr IX/55/2003 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego - działka nr ewid. 129/2 w Lubochni

 
3239

nr XI/124/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Cegielsku, gmina Rakoniewice

 
3240

nr X/47/03 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 10 września 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w tym produkcja elementów budowlanych

 
3241

nr IX/56/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Wilkowice

 
3242

nr IX/57/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie wsi Targowisko

 
3243

nr IX/58/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Mórkowo

 
3244

nr IX/59/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Żakowo

 
3245

nr IX/60/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Lipno

 
3246

nr IX/61/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Klonówiec

 
3247

nr IX/62/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 17 września 2003 roku w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii

 
3248

nr XII/112/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3249

nr XII/113/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3250

nr XII/114/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3251

nr XII/115/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3252

nr XII/116/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicom

 
3253

nr XII/117/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicom

 
3254

nr XII/81/2003 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo

 
3255

nr XI/111/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 8 października 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Poznańskiej, Przyjemskiego, Rolniczej i Nowej w Rawiczu

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3256

nr OPO-820/186-B/4/2003/III/AK z dnia 27 października 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Przedsiębiorstwo Państwowe w Śremie

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3257

z dnia 23 października 2003 roku o decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla "MAKRAN" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 
3258

nr PCC/4397/U/OPO/2003/AJ z dnia 23 października 2003 roku w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji dla Spółdzielni Mieszkaniowo - Administracyjnej w Dobrojewie

 
3259

nr WCC/1090A/4542/W/OPO/2003/AJ z dnia 23 października 2003 roku w sprawie zmiany warunków koncesji dla przedsiębiorstwa energetycznego "MAKRAN" sp. z o.o. w Poznaniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.11.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:35