Dziennik nr 178 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 listopada 2003 r.

Nr 178

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
3300

nr IX/67/2003 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu

 
3301

nr VII/80/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz na obszarze działek nr 175/1, 175/2, 177/5, 177/8 i 188 położonych w obrębie wsi Dębe

 
3302

nr X/85/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Garbatka - dla terenu zabudowy usługowo-produkcyjnej "GARBATKA 1"

 
3303

nr X/85/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Garbatka - dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowej "GARBATKA 2"

 
3304

nr X/63/03 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

 
3305

nr IX/109/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Karczownik

 
3306

nr 159 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2003 roku w sprawie niektórych warunków sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych

 
3307

nr XI/80/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno

 
3308

nr XI/95/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Owieczki

 
3309

nr 30/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Skocką, a ul. Rogozińską w Wągrowcu (IV etap budowy ulicy zbiorczej - obwodnicy)

 
3310

nr XI/78/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów ogrodów i sadów we wsi Bukowiec - będący zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowiec

 
3311

nr XI/79/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Borui Kościelnej - działka o nr ew. 510 - będący zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Boruja Kościelna

 
3312

nr XI/80/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w Jastrzębsku Starym - działki o nr ew. 81/6, 87/2 i 87/3 - będący zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębsko Stare

 
3313

nr XI/81/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Tomyślu - rejon ul. Szpitalnej - będący zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Szpitalnej w Nowym Tomyślu

 
3314

nr XI/82/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rekreacyjno-sportowych w Nowym Tomyślu - rejon ul. 3 Stycznia, działka o nr ew. 1571/2 - będący zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. 3 Stycznia w Nowym Tomyślu

 
3315

nr XI/83/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Tomyślu - rejon ul. Wypoczynkowej - będący zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego - "Wypoczynkowa - Południe" w Nowym Tomyślu

 
3316

nr XI/84/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi osiedlowe w Nowym Tomyślu - działka o nr ew. 147/8, będący zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Usługowo-Handlowego "Wiatraki" w Nowym Tomyślu rejon ul. Zbąszyńskiej

 
3317

nr IX/73/03 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 29 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Ługi Ujskie w gminie Ujście - dla terenu zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji usług

 
3318

nr XV/143/03 Rady Gminy Dopiewo z 30 września 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Poznańskiej i Nad Potokiem, działki o nr ewid. 2/6 i 4/3

 
3319

nr XV/145/03 Rady Gminy Dopiewo z 30 września 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, rejon ulicy Jeziornej, działki o nr ewid. 171 i 172

 
3320

nr X/54/2003 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Połajewo

 
3321

nr X/55/2003 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połajewo w obrębie wsi Krosienek

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.11.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:25