Dziennik nr 181 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 listopada 2003 r.

Nr 181

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3357

nr 208/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 9 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Miedzichowo

 
3358

nr 209/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Grodziec

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3359

nr XIV/86/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działkę położoną w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczonej numerem geodezyjnym 1/11 - teren objęty zmianą o powierzchni 0,4959 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej)

 
3360

nr XIV/87/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działkę położoną w Gortatowie przy ul. Cichej i oznaczonej numerem geodezyjnym 106/8 (teren objęty zmianą o powierzchni ca 0,0850 ha - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 
3361

nr XIV/88/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działki położonej w Gortatowie przy ul. Chlebowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 194/2 (pow. zmiany 1,00 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw polowych, zalesienia, łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 
3362

nr XIV/89/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Paczkowie o nr ewid. 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13 (powierzchnia zmiany 0,30 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą

 
3363

nr XIV/90/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Rabowicach przy ul. Bliskiej i oznaczonej numerami geodezyjnymi 30/9, 30/10, 30/11, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, część 30/22 (teren objęty zmianą o powierzchni ca 1,00 ha - zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 
3364

nr XVIII/117/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 września 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały LXVIII/672/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/304/2000 z dnia 12 września 2000 r. uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Chybach, rejon ul. Wczasowej

 
3365

nr VIII/63/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Witkowie

 
3366

nr XIII/80/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierza - Rynek pierzeja północno - wschodnia

 
3367

nr 116/XV/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Śrem

 
3368

nr 117/XV/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Śrem

 
3369

nr 118/XV/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śrem

 
3370

nr 72/03 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Kłodawie

 
3371

nr XIX/120/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3372

nr XIX/121/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2003 r. w sprawie nadania nazwy parku w Przeźmierowie

 
3373

nr XII/82/2003 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo

 
3374

nr X/96/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/227/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, za usługi wywozu nieczystości z budynków komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie

 
3375

nr XV/92/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Paczkowie w rejonie ul. Średzkiej oznaczone numerami geodezyjnymi 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 369 i część działek 368 i 398 (pow. zmiany ca 5,40 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 
3376

nr XV/100/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującego działki położone w rejonie ulic : Grudzińskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Gruszczyńska i oznaczone numerami geodezyjnymi : 933/1, 932/2, 971, 934, 929, 932/1, 933/2, 946, 947, 948, 949, 950, 978/2, 978/1, 977, 976, 975, 974 - teren objęty zmianą powierzchni 2,8883 ha zgodnie z koncepcja zagospodarowania przestrzennego (zmiana przeznaczenia z terenu usług z zakresu kultury, handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej, usługowej, handlowej)

 
3377

nr X/60/03 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał

 
3378

nr XI/79/2003 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3379

nr IX/77/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 24 października 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 
3380

nr IX/81/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 24 października 2003 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Wronki liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 
3381

nr IX/82/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 24 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach

 
3382

nr XII/166/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/94 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie opłat za przewozy w komunikacji miejskiej

 
3383

nr XII/78/03 Rady Gminy Powidz z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych

 
3384

nr XI/108/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 października 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Posada gmina Kazimierz Biskupi

 


OGŁOSZENIE STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

 
3385

z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3386

nr WCC/921A/17/W/OPO/2003/MP i nr PCC/855A/17/W/OPO/2003/MP z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

 
3387

nr WCC/311E/540/W/OPO/2003/AJ z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie zmiany warunków koncesji

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.11.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:17