Dziennik nr 183 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 listopada 2003 r.

Nr 183

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3410

nr X/62/2003 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 18 lipca 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
3411

nr XII/76/03 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej

 
3412

nr XII/77/03 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewidencyjny gruntu 932/9 i 934/8

 
3413

nr XII/78/03 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej

 
3414

nr XII/79/03 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej

 
3415

nr XII/80/03 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5

 
3416

nr XIII/67/2003 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, działka nr 138 ("stara szkoła"), położonego przy ul. Sobieskiego w Luboniu

 
3417

nr XVI/132/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 września 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze działki o nr ewidencyjnym 1/1 w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3418

nr XII/60/2003 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/102/2000 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 30 maja 2000 roku dotyczącej zasad obroyu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wolsztyńskiego

 


POROZUMIENIE

 
3419

zawarte w dniu 19 września 2003 roku pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Śmigiel w sprawie przekazania środków pieniężnych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.11.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:12