Dziennik nr 2 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 stycznia 2002 r.

Nr 2


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

67

nr 52/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo krajobrazowy "Glińskie Góry"

 

68

nr 1/2002 z dnia 4 stycznia 2002r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

69

nr 5/02 z dnia 7 stycznia 2002r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przykona

 

70

nr 6/02 z dnia 7 stycznia 2002r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rychwale

 


UCHWAŁY RAD GMIN

71

nr XVIII/136/2001 Rady Gminy Czermin z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czermin

 

72

nr XL/283/2001 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 16 listopada 2001r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2002

 

73

nr LXXIII/866/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie zawieszenia płatności należności związanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych w komunalnych zasobach miasta Poznania

 

74

nr XXXII/2001/01 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał

 

75

nr 231/01 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych

 

76

nr XXIII/154/2001 Rady Miejskiej w Przedeczu z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

77

nr XXIII/153/2001 Rady Miejskiej w Przedeczu z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Przedecz

 

78

nr XXXI/172/01 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 

79

nr XXXI/174/01 Rady Miejskiej Pyzdr z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

80

nr XXX/126/2001 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody

 

81

nr XXXII/174/2001 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

 

82

nr XL/256/2001 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu na lokale użytkowe i grunty stanowiące własność gminy

 

83

nr XLI/260/2001 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

84

nr XLI/261/2001 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Przemęt

 

85

nr XLI/262/2001 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów

 

86

nr XLI/263/2001 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Przemęt na rok 2002

 

87

nr XXIX/193/01 rady Gminy Turek z dnia 3 grudnia 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2002 rok

 

88

nr XXXVII/245/2001 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

89

nr XXXVII/246/2001 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% alkoholu ( za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży

 

90

nr XXXVII/248/2001 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia cen i opłat ( łącznie z podatkiem VAT) za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

 

91

nr XXIII/123/2001 Rady Gminy Grodziec z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodziec

 

92

nr XXIII/124/2001 Rady Gminy Grodziec z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

93

nr XXXI/296/2001 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 13 grudnia 2001r. w sprawie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

94

nr XXXI/298/2001 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 13 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Wągrowiec liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa 0, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie gminy

 

95

nr XXXI/299/2001 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 13 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

96

nr XXV/142/01 Rady Gminy w Chodowie z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

97

nr XXV/143/01 Rady Gminy w Chodowie z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

98

nr XXXVI/178/01 Rady Gminy w Orchowie z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2002

 

99

nr XXV/195/2001 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

100

nr XLVI/275/2001 Rady Miejskiej W Trzemesznie z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru

 

101

nr XLVI/276/2001 rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

102

nr XXXVII/354/2001 Rady Gminy Kaźmierz Biskupi z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

103

nr XXVII/207/2001 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

104

nr XL/473/01 Rady Miejskiej w pile z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie określenia stawki czynszu dla zasobów mieszkaniowych Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o

 

105

nr XL/226/01 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2002r

 

106

nr XXXII/178/01 Rady Miejskiej Pyzdr z dnia 19 grudnia 2001r. w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXI/172/01 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 

107

nr XXXII/179/01 Rady Miejskiej Pyzdr z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/174/01 Rady Miejskiej Pyzdr z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

108

nr XXXVIII/337/2001 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002rok

 

109

nr 66/2001 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca na rok 2002

 

110

nr XXIX/189/01 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 

111

nr XXIX/190/01 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 

112

nr XXVI/168/2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/165/2001 Rady Miasta i Gminy z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Wodociągów i kanalizacji w Ostrorogu

 

113

nr XXVI/169/2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/162/2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie opłaty targowej

 

114

nr XXVI/170/2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie budżetu na rok 2002

 

115

nr XXVI/174/2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

116

nr XXVI/175/2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

 

117

nr XXXV/316/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki

 

118

nr XXXVIII/216/01 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2002 rok

 

119

nr XXXV/374/01 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/359/01 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok

 

120

nr 71/2001 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr 42/93 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 września 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Wągrowca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

121

nr 193/XXVIII/2001 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

122

nr 194/XXVIII/2001 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2002 rok

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

123

nr XXXIX/175/2001 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu kolskiego

 


POROZUMIENIA

124

z dnia 10 grudnia 2001r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Nowotomyskiego

 

125

z dnia 12 grudnia 2001r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kościańskiego

 

126

z dnia 18 grudnia 2001r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Jarocińskiego

 

127

z dnia 19 grudnia 2001r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Szamotulskiego

 

128

z dnia 19 grudnia 2001r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a miastem Kalisz

 


OBWIESZCZENIA


WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

129

z dnia 3 grudnia 2001 o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Perzów

 

130

z dnia 3 stycznia 2002 w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Wągrowcu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 08:14