Dziennik nr 203 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 listopada 2009 r.

Nr 203

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

 
3471

nr 6/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czerwona Róża"

 
3472

nr 7/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czerwona Róża"

 
3473

nr 8/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Pępowo"

 
3474

nr 9/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Pępowo"

 
3475

nr 10/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Modrzew Polski w Noskowie"

 
3476

nr 11/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kawęczyńskie Brzęki"

 
3477

nr 12/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bytyńskie Brzęki"

 
3478

nr 13/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Dębiniec"

 
3479

nr 14/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Grądowy nad Mogilnicą"

 
3480

nr 15/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Grądowy nad Mogilnicą"

 
3481

nr 16/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko"

 
3482

nr 17/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Liściasty w Promnie"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3483

nr XXXIX/441/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 94, 95, 96, 97, 98 na ark. 142, znajdujących się na os. Siereszewo w Gnieźnie

 
3484

nr XL/357/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jelonek dla działki o nr ew. 263

 
3485

nr XL/359/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotkowo - rejon ulic: Złotej i Gogulcowej

 
3486

nr 347/XL/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Śremskiej we wsi Mechlin

 
3487

nr XXVI/115/2009 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/116/98 Rady Miasta Obrzycko z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie zbywania nieruchomości lokalowych

 
3488

nr XXVI/116/2009 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 
3489

nr XXVI/117/2009 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/43/2007 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 
3490

nr XXVI/119/2009 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Obrzycku

 
3491

nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania

 
3492

nr LXI/841/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

 
3493

nr LXI/842/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych

 
3494

nr LXI/851/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Poznania oraz dalszym postępowaniu z nimi

 
3495

nr LXI/856/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nazewniczego uczczenia Generała Tadeusza Kutrzeby, dowódcy Armii "Poznań"

 
3496

nr LXI/857/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 
3497

nr XXVIII/204/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nekla w ramach pomocy de minimis

 


POROZUMIENIA

 
3498

umowa partnerska zawarta w dniu 28 września 2009 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Opatówek

 
3499

porozumienie zawarte w dniu 29 września 2009 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Godziesze Wielkie i Gminą Brzeziny

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 08:56