Dziennik nr 206 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2007 r.

Nr 206

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4822

nr XIV/72/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 13 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4823

nr VIII/53/2007 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 18 października 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy

 
4824

nr XVI/118/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4825

nr XVI/119/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty targowej

 
4826

nr XVI/120/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

 
4827

nr XVI/121/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego z opłaty od posiadania psów

 
4828

nr XVI/122/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4829

nr XVI/123/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4830

nr XI/113/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
4831

nr XI/114/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2008

 
4832

nr XI/115/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2008

 
4833

nr XI/116/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4834

nr XI/117/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości

 
4835

nr XI/118/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2008 rok

 
4836

nr XI/119/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku 2008

 
4837

nr XI/120/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2008

 
4838

nr VIII/62/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 
4839

nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

 
4840

nr XV/68/2007 Rady Gminy Koło z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Koło

 
4841

nr XV/72/2007 Rady Gminy Koło z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie: obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4842

nr XV/74/2007 Rady Gminy Koło z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4843

nr XV/75/2007 Rady Gminy Koło z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4844

nr XIII/108/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4845

nr XIII/109/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2008 na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

 
4846

nr XIII/110/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2008 rok na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

 
4847

nr XIII/111/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

 
4848

nr XIII/112/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 
4849

nr XIII/113/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4850

nr XIII/123/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kazimierz Biskupi

 
4851

nr XII/81/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

 
4852

nr XII/82/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4853

nr XII/83/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4854

nr XII/84/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej na 2008 rok

 
4855

nr XII/85/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4856

nr XII/86/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 
4857

nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: podatku od nieruchomości położonych na obszarze miasta i gminy Międzychód

 
4858

nr XVII/106/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Międzychód na rok 2008

 
4859

nr XVII/107/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4860

nr XVII/108/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2008

 
4861

nr XVII/109/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

 
4862

nr XVII/110/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru załączników

 
4863

nr XVII/111/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach oraz wzoru załączników

 
4864

nr XVII/112/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach oraz wzoru załączników

 
4865

nr XII/76/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4866

nr XVI/247/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
4867

nr XV/91/07 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4868

nr XV/92/07 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Orchowo

 
4869

nr XV/93/07 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

 
4870

nr XII/130/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy

 
4871

nr XII/134/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
4872

nr XII/137/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/203/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości położonych we wschodniej części miasta Turku w gminny zasób nieruchomości w okresie do dnia 31 grudnia 2005 r.

 
4873

nr XV/93/07 Rady Miasta Luboń z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:27