Dziennik nr 25 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 lutego 2007 r.

Nr 25

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
629

nr LXXXI/517/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Swadzimiu

 
630

nr LVIII/513/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 października 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia, nagród oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionym w roku 2007 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Suchy Las

 
631

nr 14/IV/06 Rady miejskiej w Wieleniu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Wieleń na 2007 rok

 
632

nr V/22/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
633

nr IV/22/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borek

 
634

nr IV/15/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto w Pyzdrach w roku 2007

 
635

nr IV/16/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół, gimnazjum w roku 2007 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Pyzdry

 
636

nr IV/17/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 2007 roku

 
637

nr V/23/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy

 
638

nr V/27/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom wewnętrznym we wsi Skórzewo

 
639

nr V/28/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

 
640

nr VI/46/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na rok 2007, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
641

nr IV/30/07 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/169/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 
642

nr IV/23/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr III/11/2006 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości

 
643

nr IV/19/07 Rady Gminy Wapno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2007 rok

 
644

nr IV/24/07 Rady Gminy wapno z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 
645

nr IV/33/2007 Rady Gminy Ryczywół z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Ryczywół

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
646

nr IV/30/07 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki w roku 2007

 
647

nr IV/34/07 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY POWIATU SŁUPECKIEGO

 
648

z dnia 10 stycznia 2007 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Słupeckim

 


OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

 
649

z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Międzychodzkiego w roku 2007

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 23.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:14