Dziennik nr 25 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 lutego 2009 r.

Nr 25

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
392

nr XXIX/215/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/203/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów

 
393

nr XXIX/220/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom w 2009 roku dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica"

 
394

nr XXIX/229/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica

 
395

nr XXVII/184/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków

 
396

nr XXVII/185/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta i gminy Sieraków

 
397

nr XXII/179/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009

 
398

nr XXII/182/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
399

nr XXII/185/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbie

 
400

nr XXVIII/243/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
401

nr XXXIII/348/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik na rok 2009

 
402

nr XXXIII/358/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Robakowie

 
403

nr XVIII/125/08 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Powidz w roku 2009

 
404

nr XVIII/127/08 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych

 
405

nr XXX/231/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rokietnica na rok 2009

 
406

nr XXXIV/206/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
407

nr XXXIV/207/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy na rok 2009

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
408

nr XXVIII/177/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmniejszenia opat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i nowego prawa jazdy

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:24