Dziennik nr 27 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 lutego 2009 r.

Nr 27

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
423

nr 25/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przedczu

 
424

nr 26/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krajence

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
425

nr XVII/124/08 Rady Gminy Chocz z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na 2009 rok

 
426

nr XXIII/197/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu na rok 2008 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
427

nr XXII/118/08 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żydów

 
428

nr XXIV/109/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kotlin

 
429

nr XXIV/117/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
430

nr XXIV/113/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kotlin na lata 2008-2011

 
431

nr XXIV/220/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbąszyń na 2009 r.

 
432

nr XXIV/221/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbąszyń na rok 2009

 
433

nr XXII/186/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Gołuchów na stałe obwody głosowania

 
434

nr XXXIII/344/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych

 
435

nr XVIII/131/08 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Powidz

 
436

nr XVII/116/08 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

 
437

nr XXVIII/173/08 Rada Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
438

aneks nr 1 zawarty w dniu 20 stycznia 2009 r. do porozumienia z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego - projekt" w Ostrowie Wielkopolskim

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:20