Dziennik nr 29 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 10 marca 2008 r. Nr 29

 

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
601

nr XIX/133/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Międzychód na 2008 rok

 
602

nr XVII/71/07 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania, przyznawania nagród oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białośliwie

 
603

nr XV/105/2007 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Borek Wlkp.

 
604

nr XVIII/97/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

 
605

nr XXI/111/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny

 
606

nr XXI/112/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Grzebienisko

 
607

nr XXI/113/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Sędzinko

 
608

nr XI/74/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory

 
609

nr XII/80/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok

 
610

nr XII/84/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mini mis

 
611

nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie gminy Opalenica w celu udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 
612

nr XIII/68/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

 
613

nr XII/91/2007 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla celów podatkowych

 


POROZUMIENIA

 
614

porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Chrzypsko Wielkie z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia zadań publicznych

 
615

porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Kwilcz z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia zadań publicznych

 
616

porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Sieraków z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia zadań publicznych

 
617

porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Międzychód z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia zadań publicznych

 


SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

 
618

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
619

nr WCC/742-ZTO/11/W/OWR/2008/DB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany koncesji dla RWE Stoen Contracting - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.09.2012 - 22:40