Dziennik nr 32 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 lutego 2010 r.

Nr 32

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
836

nr XXXI/171/09 Rady Gminy Krzymów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, barw i pieczęci Gminy Krzymów oraz zasad ich używania

 
837

nr XXXI/173/09 Rady Gminy Krzymów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzymów

 
838

nr XXXI/174/09 Rady Gminy Krzymów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
839

nr XXXI/225/2009 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
840

nr XXXI/226/2009 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010

 
841

nr XXXI/231/2009 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie

 
842

nr XXXI/232/2009 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie

 
843

nr XXXI/233/2009 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie

 
844

nr XXXII/175/09 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
845

nr XXXII/176/09 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
846

nr XXXI/191/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Obrzębin

 
847

nr XXXI/199/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
848

nr XXXI/1201/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 
849

nr XXXIX/218/09 Rady Gminy w Chodowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

 
850

nr XLVIII/383/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/117/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia inkasa opłaty skarbowej

 
851

nr XXXIX/195/2009 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olszówka

 
852

nr XXXIX/199/2009 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy

 
853

nr XXXI/264/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2010 rok

 
854

nr 285/XXXI/09 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Ślesin

 
855

nr XLIII/230/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, wyznaczenie inkasenta oraz określenie wysokości inkasa

 
856

nr XLIII/235/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2010

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 22.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:28