Dziennik nr 49 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 marca 2009 r.

Nr 49

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

 
711

nr 2/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dębina"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
712

nr XXIII/219/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Stęszew na rok 2009

 
713

nr XX/161/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2009

 
714

nr XXI/120/2008 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

 
715

nr XXI/144/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU

 
716

z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie skargi na uchwałę nr 63/VIII/2007 Rady Gminy czerwonak z dnia 12 kwietnia 2007 r. w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy na terenie gminy Czerwonak i określenia warunków udzielenia pomocy w formie zwolnienia

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:41