Dziennik nr 5 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 stycznia 2006 r.

Nr 5

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
65

nr XXXV/213/05 Rady Miasta Czerniejewa z dnia 27 października 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części pasa drogowego ul. Armii Poznań w Czerniejewie

 
66

nr XXXI/200/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu określającego na rok 2006 - wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Tuliszków

 
67

nr XLI/252/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Komornickiej i Żabikowskiej w Komornikach

 
68

nr XXXIII/197/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzypsko Wielkie na rok 2006

 
69

nr 331/XLIX/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
70

nr XXXIV/213/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/197/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzypsko Wielkie na rok 2006

 
71

nr XXIX/190/05 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wielichowo w roku 2006

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
72

nr XXXVI/230/05 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania, wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarociński

 


POROZUMIENIA

 
73

nr 1/2005 zawarte w dniu 7 września 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Czarnków w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
74

nr 2/2005 zawarte w dniu 7 września 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą i Miastem Jastrowie w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
75

nr 3/2005 zawarte w dniu 13 września 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Lubasz w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
76

nr 4/2005 zawarte w dniu 16 września 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Miastem i Gminą Wieleń w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
77

nr 5/2005 zawarte w dniu 26 września 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Tarnówka w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
78

nr 6/2005 zawarte w dniu 28 września 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Złotów w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
79

nr 7/2005 zawarte w dniu 30 września 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Ujście w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
80

nr 8/2005 zawarte w dniu 30 września 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Połajewo w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
81

nr 9/2005 zawarte w dniu 30 września 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Miastem Złotów w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
82

nr 10/2005 zawarte w dniu 30 września 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Miastem i Gminą Margonin w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
83

nr 11/2005 zawarte w dniu 3 października 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą i Miastem Krajenka w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
84

nr 12/2005 zawarte w dniu 3 października 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Zakrzewo w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
85

nr 13/2005 zawarte w dniu 3 października 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Chodzież w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
86

nr 14/2005 zawarte w dniu 4 października 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Miastem Czarnków w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
87

nr 15/2005 zawarte w dniu 7 października 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Miastem Chodzież w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
88

nr 16/2005 zawarte w dniu 10 października 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Lipka w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
89

nr 17/2005 zawarte w dniu 10 października 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Budzyń w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
90

nr 18/2005 zawarte w dniu 15 października 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Krzyż Wielkopolski w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
91

nr 19/2005 zawarte w dniu 24 października 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Łobżenica w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
92

nr 20/2005 zawarte w dniu 31 października 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Kaczory w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
93

nr 21/2005 zawarte w dniu 8 listopada 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Miastem i Gminą Wyrzysk w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
94

nr 22/2005 zawarte w dniu 21 listopada 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Miastem i Gminą Szamocin w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
95

nr 23/2005 zawarte w dniu 2 grudnia 2005 roku w Pile pomiędzy Gminą Piła a Gminą Trzcianka w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 09.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 14:07