Dziennik nr 50 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 kwietnia 2004 r.

Nr 50

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1148

nr 40/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
1149

nr 41/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1150

nr XIII/85/2003 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
1151

nr XIII/91/2004 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka

 
1152

nr XV/153/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Rawicz na 2004 rok

 
1153

nr XX/200/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2004 r.

 
1154

nr XVII/118/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

 
1155

nr XVII/119/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

 
1156

nr XVII/120/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznania i zwrotu w części lub całości wydatków poniesionych na przyznany posiłek w ramach zadań własnych gminy

 
1157

nr XVI/105/04 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 
1158

nr XIV/82/2004 Rady Gminy Lipno z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych dotyczących wysokości dodatku mieszkaniowego

 
1159

nr XIV/83/2004 Rady Gminy Lipno z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłat od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
1160

nr XIV/85/2004 Rady Gminy Lipno z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
1161

nr XIII/106/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości

 
1162

nr XV/91/04 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łobżenica na 2004 r.

 
1163

nr XV/132/2004 Rady Gminy w Drawsku z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. Rady Gminy w Drawsku w sprawie opłaty targowej

 
1164

nr XIV/107/2004 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/91/2004 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1165

nr SO-17/5/P/Ln/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Kościana

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 19.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:26