Dziennik nr 50 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 4 kwietnia 2008 r.

Nr 50

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1041

nr XII/84/2007 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1042

nr XV/113/2007 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kostrzyn na rok 2008

 
1043

nr XVI/191/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pobiedziska na rok 2008

 
1044

nr XV/94/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu gminy na rok 2008

 
1045

nr XVI/101/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

 
1046

nr XIII/131/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2004 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyży Wlkp.

 
1047

nr XVII/153/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie: inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1048

nr XIX/119/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr XLVIII/426/02 z dnia 28 stycznia 2002 r. dotyczącej zasad polityki czynszowej

 
1049

nr XIII/96/2008 Rady Gminy Ryczywół z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1050

nr 146/XXI/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Kicin

 
1051

nr 148/XXI/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1052

nr XX/140/08 Rad Gminy Dopiewo z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr XIX/119/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr XLVIII/426/02 z dnia 28 stycznia 2002 r. dotyczącej zasad polityki czynszowej

 
1053

nr XX/106/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeni za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy

 
1054

nr XX/107/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gruszczyk

 
1055

nr XX/108/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Paczkowo

 
1056

nr XIX/126/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zasad korzystania z miejskich placów zabaw

 
1057

nr XIX/129/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Czarnkowie

 
1058

nr XI/73/2008 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

 
1059

nr XIII/122/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krzyż Wlkp. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

 
1060

nr XVIII/94/08 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Szydłowo

 
1061

nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szydłowo na lata 2008 - 2013

 
1062

nr XIV/83/08 Rady Gminy Wapno z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Wapno i nadania statutu tej instytucji

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO

 
1063

sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 04.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:41