Dziennik nr 51 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Nr 51

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1064

nr 136/XIX/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2008 rok

 
1065

nr XV/142/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

 
1066

nr XVIII/101/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki położone w Swarzędzu w rejonie ulic Morelowej i Działkowej, oznaczone nr geodezyjnymi 1487 i 1583

 
1067

nr XX/159/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr VII/35/2007 rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1068

nr XX/167/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia w roku 2008 nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szamotuły

 
1069

nr XX/190/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów położonych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły na kolejne umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

 
1070

nr XX/191/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy skweru

 
1071

nr XV/153/2008 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Margonin

 
1072

nr XXV/149/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Sasinowo

 
1073

nr XIII/76/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XI/63/07 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w zespole szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnówka na 2008 r.

 
1074

nr XIV/132/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału gminy Zbąszyń na stałe obwody głosowania

 
1075

nr XIV/134/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym i drodze publicznej w miejscowości Strzyżewo

 
1076

nr XIV/136/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/46/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
1077

sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kępińskiego za rok 2007

 
1078

sprawozdanie roczne z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku (Powiat Poznański)

 


OGŁOSZENIE GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

 
1079

zestawienie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2007 rok położonych na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 08.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:39