Dziennik nr 52 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 marca 2009 r.

Nr 52

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
731

nr XXII/209/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/86/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych, ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu na regularnych liniach na trasach Poznań-Przebędowo, Przebudowo-Poznań realizowanych na zlecenie Gminy Murowana Goślina

 
732

nr XXX/162/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupcy

 
733

nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
734

nr XXIII/209/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 
735

nr XXXV/214/09 Rady Miejskiej w Swarzędz z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym teren w rejonie ul. Siewnej dz. nr geod. 55/44 położona w Zalasewie (pow.ca 2,97 ha)

 
736

nr XXXV/216/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Swarzędz

 
737

nr XXVII/383/2009 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych a także przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników finansowanych ze środków budżetu Gminy Środa Wielkopolska

 
738

nr XXVII/384/2009 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Środa Wielkopolska w latach 2008-2012

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
739

sprawozdanie Starosty Konińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2008

 
740

sprawozdanie Starosty Kościańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2008

 


KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
741

z dnia 18 lutego 2009 r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 25.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:34