Dziennik nr 55 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 kwietnia 2004 r.

Nr 55

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1250

nr 52/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 5 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Kołaczkowo

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1251

nr XV/92/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Bytyń - rej. ulicy Jeziornej i Bursztynowej gm. Kaźmierz

 
1252

nr XIV/104/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 rok

 
1253

nr XV/232/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
1254

nr XV/234/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin

 
1255

nr XV/237/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na cele nierolne

 
1256

nr XV/242/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

 
1257

nr XIII/108/04 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2002 w sprawie wzorów i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

 
1258

nr XV/152/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1259

nr XX/146/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Paczkowie

 
1260

nr XX/187/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2004 - 2008

 
1261

nr XX/189/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Gniezna

 
1262

nr XXII/193/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gostyniu w rejonie ulicy Powstańców Wlkp. i ul. Strzeleckiej (obręb geodezyjny Gostyń i Brzezie)

 
1263

nr XIV/90/04 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1264

nr XVI/153/2004 Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2004

 


OBWIESZCZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1265

z dnia 19 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków

 
1266

z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego: "Koniński Region Komunalny" z siedzibą w Koninie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:13