Dziennik nr 55 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 marca 2009 r.

Nr 55

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
762

nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na rok 2009

 
763

nr XXIII/157/09 Rady Miejskiej Łobżenica z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie "Budżetu na 2009 rok"

 
764

nr XXIV/176/09 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwilcz

 
765

nr XXV/262/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/86/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych, ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu na regularnych liniach na trasach Poznań-Przebędowo, Przebędowo - Poznań realizowanych na zlecenie Gminy Murowana Goślina

 
766

nr XXV/265/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Murowana Goślina przez podmioty nie należących do sektora finansów publicznych

 
767

nr XXVIII/221/09 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów

 
768

nr XXIX/169/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
769

nr XXV/139/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wąsowo

 
770

nr XXV/142/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/116/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
771

nr XXXI/189/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Rosnowo, Chomęcice i Komorniki

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:26