Dziennik nr 57 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 marca 2009 r.

Nr 57

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
777

nr 237/XXXIII/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2009 rok

 
778

nr XXVI/195/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

 
779

nr XXVII/154/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2009

 
780

nr XXV/226/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Szymanowa

 
781

nr XXV/227/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 
782

nr XXX/210/09 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w miejscowości Dąbcze

 
783

nr XXX/212/09 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w miejscowości Dąbcze

 
784

nr XXX/218/09 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/194/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rydzyna

 
785

nr XXXIII/218/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
786

nr XXIX/285/2009 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:22