Dziennik nr 59 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 kwietnia 2004 r.

Nr 59

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1335

nr XV/94/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kopaninie, rejon III

 
1336

nr XIII/118/2004 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2004

 
1337

nr XX/122/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury

 
1338

nr XX/123/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury

 
1339

nr XX/124/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury

 
1340

nr XX/188/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gniezna

 
1341

nr XX/192/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty zastrzeżonych stanowisk postojowych (kopert) w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w strefie płatnego parkowania

 
1342

nr XI/58/04 Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1343

nr XII/73/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

 
1344

nr XII/75/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Urząd Miejski w Pogorzeli na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
1345

nr XII/82/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Pogorzela

 
1346

nr 92/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci urzędowej miasta Puszczykowa

 
1347

nr 160/XIII/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie ustalenia nazwy nowopowstałym ulicom w m. Licheń Stary

 
1348

nr 164/XIII/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Ślesin

 
1349

nr XVII/168/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicom

 
1350

nr XVII/169/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicom

 
1351

nr XIII/109/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Wronki

 
1352

nr XVII/130/04 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie sieci i obwodów placówek oświatowych

 
1353

nr XIV/70/04 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczytniki

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1354

nr XVII/86/2004 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządca jest Powiat Grodziski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 


ZARZĄDZENIA STAROSTY

 
1355

nr 8/2004 Starosty Ostrowskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w 2004 roku w Domu Pomocy Społecznej im. S. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim

 
1356

nr 9/2004 Starosty Ostrowskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w 2004 roku w Domu Pomocy Społecznej w Psarach

 
1357

nr 10/2004 Starosty Ostrowskiego z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w 2004 roku w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
1358

nr 14/SO-13/D/04/Ko z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej gminy Krzymów na 2004 rok

 
1359

nr 19/SO-13/P/04/Ko z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej gminy Krzymów na 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:00