Dziennik nr 59 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 marca 2009 r.

Nr 59

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
794

nr XXI/260/2008 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jednorodzinnej z usługami oraz drogi dojazdowej w Dziekanowicach, część działki nr ewid. 195 oraz działki nr ewid. 201 i 202

 
795

nr XXI/268/2008 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej - dz. nr ewid. 44/3 w Lednogórze

 
796

nr XL/228/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
797

nr XIX/43/2009 rady Gminy Gizałki z dnia 17 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
798

nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/03 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz.Woj. Wiel. Nr 135, poz. 2544 z dnia 8 sierpnia 2003 r.)

 
799

nr XXVII/209/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

 
800

nr XLIX/636/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - część F "Kiekrz Wschód"

 
801

nr XLIX/637/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Nad Wartą" w Poznaniu

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
802

nr XXX/425/08Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 


KOMUNIKAT STAROSTY KROTOSZYŃSKIEGO

 
803

z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu krotoszyńskiego w roku 2009

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

 
804

nr 10/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
805

sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kępińskiego za rok 2008

 
806

sprawozdanie Starosty Pleszewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:16