Dziennik nr 6 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 stycznia 2006 r.

Nr 6

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
96

nr XXVI/147/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Biała

 
97

nr XXVI/148/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Biała Kolonia

 
98

nr XXVI/149/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Biskupice

 
99

nr XXVI/150/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bystrzyca

 
100

nr XXVI/151/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czarnybród

 
101

nr XXVI/152/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grodziec

 
102

nr XXVI/153/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Junno

 
103

nr XXVI/154/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Królików

 
104

nr XXVI/155/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Królików Czwarty

 
105

nr XXVI/156/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lądek

 
106

nr XXVI/157/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łagiewniki

 
107

nr XXVI/158/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowe Grądy

 
108

nr XXVI/159/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stary Borowiec

 
109

nr XXVI/160/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stara Ciświca

 
110

nr XXVI/161/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stare Grądy

 
111

nr XXVI/162/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wielołęka

 
112

nr XXVI/163/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zaguźnica

 
113

nr XXVI/164/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Janów

 
114

nr 182/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 2006"

 
115

nr XXXVI/172/05 Rady Gminy Białośliwie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania, przyznawania nagród oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białośliwie

 
116

nr XXXVII/175/05 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania, przyznawania nagród oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białośliwie

 
117

nr XXVII/132/2005 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/121/2005 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Krzemieniewo

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 11.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 14:05