Dziennik nr 9 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 stycznia 2002 r.

Nr 9


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

366

nr 2/2002 z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustanowienia projektu rocznych zadań ochronnych na rok 2002 dla rezerwatów przyrody w Nadleśnictwie Jarocin, nie posiadających planów ochrony

 

367

nr 3/02 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 

 


UCHWAŁY RAD GMIN

368

nr XXV/119/2001 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 13 listopada 2001 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001

 

369

nr XXVII/184/01 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sośnie

 

370

nr XXV/260/2001 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Margonin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży

 

371

nr XXXIII/241/2001 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

372

nr 234/01 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

373

nr XXXIV/260/2001 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt wprowadzonych do obrotu oraz wynagrodzenia sołtysów za znakowanie zwierząt

 

374

nr XXXIV/266/2001 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody z wodociągów oraz opłat za dostarczenie 1 m3 ścieków na terenie gminy Żelazków

 

375

nr XXXVII/242/01 Rady Gminy Babiak z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej

 

376

nr XXXVII/243/01 Rady Gminy Babiak z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

 

377

nr XXIII/180/2001 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ustalania polityki czynszowej

 

378

nr XXXVI/241/2001 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2002 roku

 

379

nr XXXIX/510/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik w Robakowie rej. ul. Kolejowej

 

380

nr XXXV/360/2001 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia górnej stawki na wywóz odpadów komunalnych

 

381

nr XXXV/363/2001 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

382

nr XXVIII/243/01 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

383

nr XXVIII/244/01 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czempiń na 2002 rok

 

384

nr XXXIII/232/01 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kłecko obejmującym lata 2002 do 2006

 

385

nr XXXIII/233/01 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

 

386

nr XXXVI/407/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

387

nr XXVII/155/2001 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych w roku 2002

 

388

nr XXVII/156/2001 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2002 r

 

389

nr 231/XXIV/2001 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazw osiedli

 

390

nr 237/XXIV/2001 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Szczytnikach Duchownych, dz.nr ewid.od 63/1 do 63/4 i część działki nr ewid. 63/5

 

391

nr 238/XXIV/2001 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i działalność gospodarczą w Goślinowie, dz. nr ewid. 118 i 423

 

392

nr XXIII/138/2001 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Niechanowo na 2002 rok

 

393

nr XXIII/141/2001 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

394

nr XXIII/141/2001 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Niechanowo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,55 alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia warunków sprzedaży napojów alkoholowych

 

395

nr XXXV/186/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy Kamieniec na 2002 rok

 

396

nr 50/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

397

nr 52/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i miasta Krajenka

 

398

nr XXXVI/264/2001 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2002

 

399

nr XXXII/308/2001 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wągrowiec.

 

400

nr XXXII/309/2001 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia sołectwa Redgoszcz

 

401

nr XXXII/310/2001 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie statutu sołectwa Redgoszcz

 

402

nr XXXII/311/2001 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Rąbczyn

 

403

nr XXXIII/278/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

404

nr XXXIII 280/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

 

405

nr XXXIII 281/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia ceny przyjęcia ścieków na wysypisko

 

406

nr XXXIII 282/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia cen za wywóz nieczystości płynnych beczkowozem

 

407

nr XXXV/258/2002 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie zmian uchwał Rady Miejskiej Ostrzeszów w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

408

nr XLIV/663/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Statutu Województwa Wielkopolskiego

 

409

nr XLIV/667/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/462/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiaego na rok 2001

 


UCHWAŁA


KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWAJ W POZNANIU

410

nr 4/SO-23/D/2002 z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

411

z dnia 15 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 15:16