Dziennik nr 90 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 czerwca 2005 r.

Nr 90

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2588

nr XXX/210/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
2589

nr XXX/213/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2590

nr XXX/214/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Barczygłów, gmina Stare Miasto

 
2591

nr XXX/215/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Bicz, gmina Stare Miasto

 
2592

nr XXX/216/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Główiew, gmina Stare Miasto

 
2593

nr XXX/217/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Janowice, gmina Stare Miasto

 
2594

nr XXX/218/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Karsy, gmina Stare Miasto

 
2595

nr XXX/219/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Kazimierów, gmina Stare Miasto

 
2596

nr XXX/220/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Krągola, gmina Stare Miasto

 
2597

nr XXX/221/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Krągola Pierwsza, gmina Stare Miasto

 
2598

nr XXX/222/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Lisiec Mały, gmina Stare Miasto

 
2599

nr XXX/223/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Lisiec Wielki, gmina Stare Miasto

 
2600

nr XXX/224/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Modła Królewska, gmina Stare Miasto

 
2601

nr XXX/225/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Rumin, gmina Stare Miasto

 
2602

nr XXX/226/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Stare Miasto, gmina Stare Miasto

 
2603

nr XXX/227/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Trójka, gmina Stare Miasto

 
2604

nr XXX/228/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Żdżary, gmina Stare Miasto

 
2605

nr XXX/229/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Żychlin, gmina Stare Miasto

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2606

nr XXXIII/531/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/459/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie : budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005

 
2607

nr XXXIII/533/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 


SPRAWOZDANIE

 
2608

zarządzenie nr 2/2005 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 7 marca 2005r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:22