Dziennik nr 92 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 czerwca 2005 r.

Nr 92

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2659

nr 112/05 z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Orchowo

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2660

nr XX/188/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 marca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2661

nr 137/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2662

nr XXXVI/458/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Poznańskiej i osiedla "Pożegowo" w Gostyniu

 
2663

nr XXXVI/463/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gostyń

 
2664

nr XXX/157/2005 Rady Gminy w Brudzewie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
2665

nr XXX/219/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 
2666

nr XXX/220/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Dz. Morawskiego w Pudliszkach

 
2667

nr XXVII/156/2005 Rady Miejskiej w Górce z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Miejska Górka

 
2668

nr 243/XXVI/2005 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia miejsc targowisk na terenie gminy Ślesin

 
2669

nr 245/XXVI/2005 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu targowiska przy ul. Gorańskiej w Ślesinie

 
2670

nr XXIII/228/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
2671

nr XXIII/235/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej na działce nr geod. 1/78 w miejscowości Jurkowo (Dębiec Stary)

 
2672

nr XXIII/236/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Jurkowo ( Dębiec Stary )

 
2673

nr XXIII/237/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zakazu biwakowania

 
2674

nr XXVIII/167/2005 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie opłaty targowej

 
2675

nr XXI/147/2005 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę

 
2676

nr XXI/148/2005 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2677

nr XXI/149/2005 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Skulsk

 


SPRAWOZDANIA

 
2678

z wykonania budżetu gminy Zaniemyśl za rok 2004

 
2679

z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:18