Dziennik nr 94 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 czerwca 2003 r.

Nr 94

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RADY GMINY

 
1745

nr VI/46/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Będlewo

 
1746

nr VI/47/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Dębno

 
1747

nr VI/48/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Drożdżyce

 
1748

nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Jeziorki

 
1749

nr VI/50/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Łódź

 
1750

nr VI/51/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Mirosławki

 
1751

nr VI/52/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Piekary

 
1752

nr VI/53/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Strykowo

 
1753

nr VI/54/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Słupia

 
1754

nr VI/55/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Sapowice

 
1755

nr VI/56/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Skrzynki

 
1756

nr VI/57/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Srocko Małe

 
1757

nr VI/58/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Trzeba

 
1758

nr VI/59/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Tomice

 
1759

nr VI/60/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Komiczki

 
1760

nr VI/61/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Twardowo

 
1761

nr VI/62/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Witobel

 
1762

nr VI/63/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Wronczyn

 
1763

nr VI/64/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Wielkawieś

 
1764

nr VI/65/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Zamysłowo

 
1765

nr VI/66/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Modrze

 
1766

nr VI/67/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - Samorząd Mieszkańców w Stęszewie

 
1767

nr VI/68/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę nr V/39/2003 z dnia 3 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie podatków lokalnych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1768

nr III/37/2002 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:35