Dziennik nr 96 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 czerwca 2003 r.

Nr 96

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RADY GMINY

 
1793

nr IV/25/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kaczory

 
1794

nr VI/36/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Czarnków

 
1795

nr VI/42/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości innych niż lokale mieszkalne przez ich dzierżawców

 
1796

nr VI/46/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie uporządkowania numeracji nieruchomości w Pianówce i Górze nad Notecią

 
1797

nr VII/31/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

 
1798

nr VII/32/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
1799

nr V/32/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 
1800

nr 60/VII/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wieleń

 
1801

nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzyż Wielkopolski

 
1802

nr VI/51/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kobylin

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:29