Publicznie Dostępny Wykaz Danych

Wojewoda Wielkopolski prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie w zakresie danych o wnioskach  o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w zakresie działania Wojewody Wielkopolskiego, prowadzony jest za pomocą serwisu Ekoportal podlegającego Ministerstwu Klimatu.

Wyszukiwanie kart w wykazie Ekoportalu

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 30.04.2007
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.10.2012 - 14:43
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 10.07.2020 - 11:05