Środowisko

Kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego

Kontrola nad wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej m.in. realizowanych przez:

  • samorząd województwa na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
  • samorządy powiatowe na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
  • samorządy gminne na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne.

Kontakt: Małgorzata Warchił tel.: 61 854 1864; Filip Korbas  tel.: 61 854 17 33

Zadania z zakresu administracji rządowej podlegające kontroli realizowane przez organy samorządu terytorialnego ujęte są w §5 pkt 8 Regulaminy Organizacyjnego Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa.

Udostępnianie informacji o środowisku

Kontakt: Filip Korbas  tel.: 61 854 17 33 mail: fkorbas@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)

Autor: Małgorzata Warchił
Data utworzenia: 23.02.2009
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 10.06.2012 - 23:14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.08.2020 - 10:53