Informacje dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України

Dziś na Dworcu Głównym w Poznaniu uruchomiony został punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. W punkcie znajdą oni informacje dotyczące legalizacji pobytu w Polsce oraz wszystkie pozostałe niezbędne dane.

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

Strony