Informacje dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України

Ważne strony

14-03-2022

12 березня 2022 року набув чинності Закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Законодавчий вісник Польщі від 2022 року, поз. 583). Нові правила діють заднім числом від 24 лютого 2022 року — закон між іншим регулює:

12 marca 2022r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583). Nowe rozwiązania obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022r.  – ustawa reguluje m. in.:

Strony