Informacje prasowe

Aż 93 prace wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego „Moje Powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”.

Rozstrzygnięcie I Edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wzięcia udziału w pionierskim projekcie GovTech Inno_Lab powered by Unicorn Hub, realizowanego przez Fundację „OIC Poland” w ramach Pilotażu GovTech Inno_Lab wdrażanego przez PARP w ramach inicjatywy Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  informuje o zakończeniu realizacji drugiego zadania projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni –narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) i Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej (ACKS), działające przy Akademii Sztuki Wojennej, zachęcają do udziału w kampanii społecznej pod hasłem #Fejkoodporni. Jej celem jest uświadomienie społeczeństwu, czym jest dezinformacja i fake newsy, jakie stwarzają zagrożenia, jak się przed nimi bronić, jak chronić siebie i bliskich.

Strony