Informacje prasowe

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu bierze udział w projekcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ,,Procedury bez barier”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Premier Mateusz Morawiecki przekazał wojewodzie wielkopolskiemu środki w wysokości 2 mln 400 tys. zł z ogólnej rezerwy budżetowej dla powiatu ostrowskiego na przebudowę drugiego piętra bloku łóżkowego na oddział internistyczny szpitala powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji, każdy z dwóch odcinków pielęgnacyjnych oddziału dysponować będzie 30 łóżkami.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś decyzję o ustaleniu lokalizacji budowy gazociągu w ramach terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Inwestycja dotyczy budowy gazociągu Witkowo - Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - odcinek Witkowo - KZZU - Opatówko.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński rozmawiał z wojewodą opolskim Sławomirem Kłosowskim po informacji o wypadku autokaru przewożącego dzieci z powiatu kępińskiego, do którego doszło dziś na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Jełowa (woj. opolskie).

2 czerwca 2021 r. wydana została decyzja Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu zmieniająca dotychczasową działalność szpitala jako szpitala koordynującego.

Strony