Informacje prasowe

Wojewoda Wielkopolski zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o uruchomienie kolejnych środków finansowych w wysokości 10 906 933,00 zł, na wyposażenie szkół podstawowych i oddziałów dotychczasowych gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. - Przyznana transza pozwoli zapewnić sfinansowanie tego zadania dla wszystkich wnioskujących samorządów w Wielkopolsce - ocenia wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann 10 lipca 2018 r. zwrócił się do starosty obornickiego o przekazanie dokumentów dotyczących postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Stobnica w gminie Oborniki.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi związanymi z przedłużającą się budową drogi S5 w gminie Stęszew, prowadził rozmowy z GDDKiA w Poznaniu o możliwościach rozwiązania tej uciążliwej sytuacji i przyśpieszenia prac budowlanych. Wojewoda polecił Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego pilne przeprowadzenie kontroli na budowie węzła w celu oceny stanu zaawansowania i prawidłowości wykonania robót.

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podjął decyzję o powołaniu zespołu, który opracuje „program naprawczy” w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas imprez masowych odbywających się na INEA Stadionie. W skład zespołu wejdzie prezes zarządu Lech Poznań oraz służby mundurowe.

Strony