Komunikat o wdrożeniu systemu Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Centrum e-Zdrowia, wspólnie z Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, finalizuje budowę systemu Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który zostanie uruchomiony 26 marca 2024 r.  

Zakres prac nad nowym systemem został wypracowany wspólnie na warsztatach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz konsultowany z Urzędami Wojewódzkimi, a wymogi systemu zostały określone w oparciu o ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych.

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego będzie dostępny pod adresem: http://rizm.ezdrowie.gov.pl.

Podstawowe funkcjonalności systemu, to m.in.:

  • rejestracja wniosku o wpis do rejestru przez przedstawicieli zawodów medycznych wskazanych w ustawie,
  • obsługa złożonych wniosków przez Urzędy Wojewódzkie, w tym tworzenie wpisów w rejestrze,
  • generowanie zaświadczeń o posiadanym wpisie.

W pracach nad nowym systemem, uwzględniliśmy wymogi ustawowe oraz zgłoszone nam potrzeby ze strony Ministerstwa Zdrowia, starając się jednocześnie, aby był on jak najbardziej intuicyjny, prosty i przyjazny dla użytkowników – rejestrujących się oraz zespołów obsługujących system. Mamy nadzieję, że nowe narzędzie spełni oczekiwania, a proces rejestracji będzie dla Państwa prosty.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczną w zakresie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego będzie można uzyskać telefoniczne pod nr 19 239 oraz mailowo pod adresem: rizm-serwis.ezdrowie@cez.gov.pl

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Instrukcje dostępne będą pod adresem: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm po uruchomieniu systemu.

Autor: Zespół realizujący projekt: Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medyczne
Data utworzenia: 14.03.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.03.2024 - 13:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.07.2024 - 10:02