Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

WCZK Poznań informuje: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu przesłał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu do dnia 31.12.2022 r. na terenie: miasto Kalisz, powiat pleszewski i powiat poznański.

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15

 

Prognozowane na dzień 09.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 - obejmuje: powiat poznański.

Szczegóły w załączeniu.

WCZK Poznań informuje: Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie: (miasta Kalisz oraz powiatów poznańskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, wągrowieckiego i szamotulskiego).


Pobierz aplikację mobilną Regionalnego Systemu Ostrzegania:

RSO - jak to działa?