Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Wydział Polityki Społecznej
Data dokumentu: 
10.03.2020
Autor: Monika Donke–Cieślewicz, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z up. Wojewody Wielkopolskiego
Data utworzenia: 09.04.2020
Osoba publikująca: Grażyna Kaznowska
Data publikacji: 09.04.2020 - 12:22
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Kaznowska
Data aktualizacji: 09.04.2020 - 12:27