Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Celem tworzenia Map Potrzeb Zdrowotnych jest uzyskanie zaawansowanych narzędzi analitycznych potrzebnych do obiektywnej oceny potrzeb zdrowotnych ludności na terenie kraju. Mapy mogą stanowić wsparcie w podejmowaniu decyzji zarządczych w ochronie zdrowia w Polsce.

Podstawy prawne

  • Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) dla obszaru województwa sporządza się Regionalną Mapę Potrzeb Zdrowotnych uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. 2015, poz. 458)

Mapy potrzeb zdrowotnych dotyczące Wielkopolski:

Informacje dodatkowe dostępne na: Platformie Danych: Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

Autor: Aneta Szczawik
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.02.2017 - 14:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.06.2018 - 14:21